Svenska skidförbundet

Rävdun är medlem i Svenska skidförbundet. Det innebär att föreningens åkare kan ställa upp i Vasaloppet och seedningslopp i föreningens namn.

Information från Svenska skidförbundet:

Medlemsskap i SSF
Medlemskap i Svenska Skidförbundet (SSF)
Genom medlemskap i SSF är föreningen ansluten till RF, dess distriktsförbund (DF) respektive specialdistriktsförbund (SDF). Som medlem i SSF kan föreningen delta i tävlingsverksamhet, olika aktiviteter och arrangera egna tävlingar. Dessutom underlättas möjligheten att få kommunala och statliga bidrag samt lokalt aktivitetsstöd (LOK), söka utvecklingsstöd från SISU, projektbidrag från Idrottslyftet, Vattenfalls Snösponsring och RF:s anläggningsstöd samt medel ur olika fonder.
Föreningen får tillgång till, via den kostnadsfria sidan i IdrottOnline, en egen hemsida för nyheter, ett register för att på ett enkelt sätt hantera föreningens medlemmar, digital registrering av föreningsrapporten (årsrapporten), LOK-stödsredovisning,  administration av Idrottslyftet samt SSF TA, ett system för tävlingsadminiation.
Försäkring
I årsavgiften ingår en kollektiv medlemsförsäkring hos Folksam för alla rapporterade medlemmar i föreningen. Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada på och till och från träning och tävling. Medlemsföreningen täcks även av RF:s grundförsäkring för förtroendevalda, ledare och funktionärer. I grundförsäkringen ingår ansvars- rättsskydd och förmögenhetsbrottsförsäkring samt patientansvar.

Medlemsskap i SSF
Medlemskap i Svenska Skidförbundet (SSF) Genom medlemskap i SSF är föreningen ansluten till RF, dess distriktsförbund (DF) respektive specialdistriktsförbund (SDF). Som medlem i SSF kan föreningen delta i tävlingsverksamhet, olika aktiviteter och arrangera egna tävlingar. Dessutom underlättas möjligheten att få kommunala och statliga bidrag samt lokalt aktivitetsstöd (LOK), söka utvecklingsstöd från SISU, projektbidrag från Idrottslyftet, Vattenfalls Snösponsring och RF:s anläggningsstöd samt medel ur olika fonder.
Föreningen får tillgång till, via den kostnadsfria sidan i IdrottOnline, en egen hemsida för nyheter, ett register för att på ett enkelt sätt hantera föreningens medlemmar, digital registrering av föreningsrapporten (årsrapporten), LOK-stödsredovisning,  administration av Idrottslyftet samt SSF TA, ett system för tävlingsadminiation.
Försäkring I årsavgiften ingår en kollektiv medlemsförsäkring hos Folksam för alla rapporterade medlemmar i föreningen. Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada på och till och från träning och tävling. Medlemsföreningen täcks även av RF:s grundförsäkring för förtroendevalda, ledare och funktionärer. I grundförsäkringen ingår ansvars- rättsskydd och förmögenhetsbrottsförsäkring samt patientansvar.